Aylık sınav programında planlanmış bir sınava katılmak isteyen aday, katılım talep formunu doldurarak katılım başvurusu yapabilir."
Aylık sınav programında planlanmamış bir sınava katılmak isteyen aday, sınav ön talep formunu doldurarak sınav açılması için başvuru yapabilir"
Başvuru yapan adayın sınava kabul edildiği bilgisi mail ve sms yolu ile adaya bildirilir."
Ön talep neticesinde sınav açılması durumunda adayın sınava kabul edildiği bilgisi mail ve sms yolu ile adaya bildirilir.
Sınava kabul edilen adaylar;
1. Sınav bedelini TR0000000000000 İban numaralı hesaba yatırdığına dair dekont

2. Formlar ve Sözleşmeler sekmesindeki Başvuru Formu

3. Formlar ve Sözleşmeler sekmesindeki Belge Kullanım Sözleşmesi

4. Nüfus cüzdanı fotokopisi

5. Bir adet fotoğraf,            ile birlikte TTK Akademiye teslim eder.
            

Başvuru değerlendirmesi neticesinde uygun görülen adaylara başvurunun kabul edildiği bilgisi verilir.

Katılım Talep Formu için tıklayınız.

Sınav Ön Talep Formu için tıklayınız.